TERMINARZ     CENNIK     ZAPISY

Oferta szkoleniowa

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje kursy przygotowujące do uzyskania wszystkich świadectw operatorów urządzeń radiowych wydawanych przez polską administrację tj.:

1. Świadectwo Ogólne Operatora (GMDSS) - GOC:
- czas trwania kursu: 2 tygodnie
- zakończenie egzaminem państwowym

2. Świadectwo Ograniczone Operatora (GMDSS) - ROC:
- czas trwania kursu: 4 dni lub wybrane zajęcia na kursie GOC
- zakończenie egzaminem państwowym

3. Świadectwo Operatora Stacji Nadbrzeżnej (GMDSS) - CSO:
- czas trwania kursu: 2 tygodnie
- zakończenie egzaminem państwowym

4. Świadectwo Operatora Radiotelefonisty - VHF:
- czas trwania kursu: 1-2 dni (możliwe weekendowo)
- zakończenie egzaminem państwowym

5. Świadectwo Operatora Radiotelefonisty w Służbie
Śródlądowej - IWC:
- czas trwania kursu: 3 dni (możliwe weekendowo)
- zakończenie egzaminem państwowym

Refreshment

Oferujemy także krótkie kursy dla odnowienia posiadanych certyfikatów GOC. Są to 6 godzinne kursy na symulatorze GMDSS w zakresie obsługi operatorskiej i procedur. Odbywają się w weekendy przed terminami poniedziałkowych egzaminów UKE.

Koszt - 300 zł (płatne na miejscu)

Polecane !

Kursy LRC, SRC i VHF, czyli kursy na operatorów radiowych dotyczące mniejszych jednostek (jednostek niekonwencyjnych non-SOLAS):

Szkolenia SRC/VHF odbywają się w systemie 1-2 dniowym (zajęcia możliwe w weekendy, wieczorowo w dni robocze oraz dla grup zorganizowanych - dostosowujemy się do naszych kursantów) i przygotowuje do poniedziałkowego terminu egzaminu UKE. Zainteresowany? Nie zwlekaj i sprawdź najbliższy rozkład!

Zainteresowanym oferujemy również możliwość odbycia 3 dniowego szkolenia LRC. Organizacja zajęć taka, jak przy okazji kursu SRC lub na zasadzie udziału we wskazanych przez nas zajęciach na odbywającym się aktualnie, pełnym kursie GOC (w miarę wolnych miejsc).

Wydajemy stosowne zaświadczenia o ukończeniu każdego kursu. Konieczne jest dostarczenie jednego, podpisanego zdjęcia 35x45 mm (klasyczne dokumentowe).

Przypominamy o wymogu UKE, by osoby stające do egzaminu LRC, SRC czy też VHF zgłaszały się we własnym zakresie do UKE najpóźniej dwa tygodnie przed datą egzaminu.

TERMINARZ     CENNIK     ZAPISY


W/w szkolenia prowadzimy zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dn. 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. Na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198),

- Regulaminem Radiokomunikacyjnym
stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz.111 i 112),

- Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), zwaną "Konwencją STCW",

- Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319,z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1016) zwaną "Konwencja SOLAS", a także

- w oparciu o odpowiednie kursy modelowe IMO (Model course 1.25 - GENERAL OPERATOR'S CERTIFICATE FOR GMDSS, Model course 1.26 - RESTRICTED OPERATOR'S CERTIFICATE FOR GMDSS).

mouseover