TERMINARZ     CENNIK     ZAPISY

Oferta szkoleniowa

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje kursy przygotowujące do uzyskania wszystkich świadectw operatorów urządzeń radiowych wydawanych przez polską administrację tj.:

1. Świadectwo Ogólne Operatora (GMDSS) - GOC:
- czas trwania kursu: 2 tygodnie
- zakończenie egzaminem państwowym

2. Świadectwo Ograniczone Operatora (GMDSS) - ROC:
- czas trwania kursu: 4 dni
- zakończenie egzaminem państwowym

3. Świadectwo Operatora Stacji Nadbrzeżnej - CSO:
- czas trwania kursu: 2 tygodnie
- zakończenie egzaminem państwowym

4. Świadectwo Operatora Radiotelefonisty - VHF:
- czas trwania kursu: 2 dni
- zakończenie egzaminem państwowym

5. Świadectwo Operatora Radiotelefonisty w Służbie
Śródlądowej - IWC:
- czas trwania kursu: 3 dni
- zakończenie egzaminem państwowym

REFRESHMENT

Oferujemy także krótkie kursy dla odnowienia posiadanych certyfikatów GOC. Są to 6 godzinne kursy na symulatorze GMDSS w zakresie obsługi operatorskiej i procedur. Odbywają się w weekendy przed terminami poniedziałkowych egzaminów UKE.

Koszt - 300 zł (płatne na miejscu)

Nowość !

Kursy SRC i LRC, czyli kursy na operatorów radiowych dotyczące statków niekonwencyjnych (jednostek non-SOLAS):

Szkolenie SRC odbywa się w systemie 2-dniowym (możliwe także w weekendy oraz dla grup zorganizowanych) i przygotowuje do poniedziałkowego terminu egzaminu UKE.

Zainteresowanym oferujemy również możliwość przeprowadzenia 3-dniowego (możliwe także w weekendy) kursu LRC lub na zasadzie udziału we wskazanych przez nas zajęciach na odbywającym się aktualnie pełnym kursie GOC (w miarę wolnych miejsc).
Na zakończenie tych kursów wydajemy stosowne zaświadczenia o ich odbyciu. Konieczność dostarczenia nam jednego podpisanego zdjęcia (jak do dowodu).

Przypominamy o wymogu UKE, by osoby stające do egzaminu SRC, LRC zgłaszały się we własnym zakresie do UKE na minimum dwa tygodnie przed datą egzaminu.

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW     CENNIK


W/w szkolenia prowadzimy zgodnie z:

"Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 04.11.2008 w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. Nr. 206/08, poz.1290),

"Regulaminem Radiokomunikacyjnym stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz.111 i 112),

"Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), zwaną "Konwencją STCW",

"Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319,z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1016) zwaną "Konwencja SOLAS", a także

"w oparciu o odpowiednie kursy modelowe IMO (Model course 1.25 - GENERAL OPERATOR'S CERTIFICATE FOR GMDSS, Model course 1.26 - RESTRICTED OPERATOR'S CERTIFICATE FOR GMDSS).

mouseover